Naše revíry boli 3.12.2022 za rybnené ročnou šťukou severnou nasledovne:
Strážov 100kg, Košiare 90kg, Divinka 80kg, Brodno 40kg, Celulozka 30kg, Lom Nezbud 30kg