Vzhľadom na aktuálne zhoršenú dopravnú situáciu v Žiline a jej okolí a taktiež s prihliadnutím na počasie došlo k zmene zarybnenia nasledovne:

Rybami, ktoré boli pôvodné plánované pre VN Košiare, bude zarybnený revír Váh č. 13. Zarybnenie VN Košiare je plánované v blízkej budúcnosti.

Našim členom sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie.