Vo štvrtok, 13.4.2023 v doobedňajších hodinách (cca od 9-tej hodiny), budú naše revíry Rajčianka a Varínka zarybnené 2-ročným pstruhom potočným v nasledovných množstvách:

Rajčianka – 350 kg
Varínka – 150 kg

 

V piatok, 14.4.2023 pripližne od 15-tej hodiny budú dole uvedené revíry zarybnené kaprom obyčajným. Všeobecný zákaz lovu rýb na uvedených revíroch platí od 14.4.2023 do 5.5.2023. Lov povolený od 6.5.2023. Z dôvodu konajúcich sa pretekov Dúhové Brodno bude rybník uzatvorený aj 6.5.2023, lov povolený od 7.5.2023. Na VN Košiare a VN Divinka je lov povolený až od 1.6.2023.

VN Strážov – 4200kg  (lov povolený od 6.5.2023)
Celulózka – 750kg  (lov povolený od 6.5.2023)
Lom Nezbud – 750kg  (lov povolený od 6.5.2023)
Štrkovisko Brodno – 1400kg  (lov povolený od 7.5.2023)
VN Košiare – 3000kg  (lov povolený od 1.6.2023)
VN Divinka – 2100kg  (lov povolený od 1.6.2023)