Zarybnenie ročnou šťukou, 3.12.2022

Naše revíry boli 3.12.2022 za rybnené ročnou šťukou severnou nasledovne:
Strážov 100kg, Košiare 90kg, Divinka 80kg, Brodno 40kg, Celulozka 30kg, Lom Nezbud 30kg

Jesenná násada ostrieža zelenkastého, 15.11.2022

Do Váhu č. 13 (200kg) a do VN Hričov (200kg) sme nasadili celkom 400 kg ostrieža zelenkastého.

Jesenná násada lipňa tymiánového, 7.11.2022

Do OLR Turie sme zakúpili 20 000ks lipňa tymiánového o celkovej hmotnosti 89 kg, s priemernou dĺžkou 10 cm.

Jesenná násada kapra na VN Hričov, 4.11.2022

4.11. bola VN Hričov zarybnená kaprom rybničným o celkovej hmotnosti 5200 kg.

Jesenná násada štuky na VN Hričov, 3.11.2022

3.11.2022 bola VN Hričov zarybnená násadou mladej (do 50 cm) šťuky severskej o celkovej hmotnosti 400 kg.

Jesenná násada pstruha dúhového, 3.11.2022

Detské preteky, VN Divinka, 28.5.2022

Dúhové Brodno, 7.5.2022