V piatok, 14.4.2023, boli naše revíry zarybnené kaprom obyčajným v nasledovných množstvách:
VN Strážov – 4200kg
MJ Celulózka – 750kg
Lom Nezbud – 750kg
Štrkovisko Brodno – 1400kg
VN Košiare – 3000kg
VN Divinka – 2100kg