Všetkým členom SRZ dávame do pozornosti drobnú, ale užitočnú novinku na webe Rady SRZ. V hlavnom menu vznikla nová položka “Online poriadky“, kde nájdete vždy aktuálne verzie rybárskych poriadkov vo formáte PDF so všetkými platnými aktualizáciami.