V stredu, 19.06.2024, bol v ranných hodinách v Bielom potoku v Terchovej, na úseku cca 600 m, zistený úhyn rýb – pstruha potočného, a to 50 ks (30- 15 cm ) a cca 3 000 ks (6-7cm). Na miesto bola privolaná polícia, enviropolícia, Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, Slovenská inšpekcia životného prostredia. Znečistenie toku však už nebolo ani vizuálne a ani našou testovacou sadou zistené. Polícia preverila obyvateľov nehnuteľností nachádzajúcich sa pri mieste úhynu rýb, inšpektori RVPS odobrali vzorky vody a uhynutých rýb, SIŽP preverila výustné objekty do Bieleho potoka v katastri obce Terchová. Zástupcovia SRZ MsO Žilina vyzbierali cca 25 kg rýb a do obecného rozhlasu dali vyhlásiť, aby občania nevypúšťali obsah žúmp do Bieleho potoka a ani iné znečisťujúce látky, ktoré môžu najmä počas nízkeho stavu vody v toku spôsobiť úhyn rýb.

Ing. Marcela KOVÁČOVÁ
Vedúca sekcie čistoty vôd