V sobotu, 15. júna 2024, bolo do revírov Váh č.14 (3-4630-2-1; kaprový revír) a Váh č.15 (3-4640-6-1; lipňový revír) členmi SRZ MsO Žilina vysadených 700 ks lipňa tymiánového 2 ročného a 400 ks pstruha potočného 1,5 ročného. Ryby sú farebne označené na spodnej časti hlavy a boli vysadené do dolného úseku Váhu č.14 (modrá značka), do horného úseku Váhu č.14 a dolného úseku Váhu č.15 (ružová značka).
Žiadame rybárov, ktorí ulovia označenú rybu, aby oznámili druh ryby, farbu značky, dátum a lokalitu ulovenia hospodárovi našej mestskej organizácie Jurajovi Tabákovi ( mobil : 0948 666065 , e-mail: juraj.tabak87@gmail.com)

Ďakujeme za spoluprácu pri monitoringu lipňa tymiánového a pstruha potočného v tomto úseku Váhu.

Výbor SRZ MsO Žilina