5.10.2023 boli naše revíry zarybnené podustvou severnou o celkovom množstve 35 000ks. (Váh č. 15: 15 000ks, Váh č. 14: 20 000ks)