V mesiacoch júl a august sú úradné hodiny pre verejnosť zrušené.